Zawieszenie spółki z o.o. – co należy zrobić?

W realiach obrotu gospodarczego sytuacja zmienia się dynamicznie. Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale zachodzi sytuacja uzasadniająca czasowe wstrzymanie działalności, możesz ją zawiesić. Dzięki temu oszczędzisz – w tym na podatkach. Spółki jednoosobowe unikną z kolei obowiązku płatności za składki na ubezpieczenia społeczne przez wspólnika. Dowiedz się, jak zawiesić spółkę z oo. 

baner

Czy można zawiesić spółkę z oo? 

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe w określonych przepisami przypadkach. Można go dokonać na okres od 30 dni do 24 miesięcy. 

Podstawowy warunek, który umożliwia zawieszenie spółki z oo, to brak zatrudniania przez podmiot pracowników. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, gdy pracownicy przebywają np. na urlopie macierzyńskim bądź podobnym w skutkach i nie łączą tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który go udziela. 

Jeśli po zakończeniu takiego urlopu zawieszenie spółki zoo trwa nadal, pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres przestoju. Prawo trwa aż do zakończenia okresu, w którym działalność gospodarcza jest zawieszona. 

Jak zawiesić działalność spółki z oo? Zawieszenie spółki z oo krok po kroku

Wniosek o zawieszenie spółki z oo składa się na formularzu KRS-Z62, do którego załącza się uchwałę o zawieszeniu spółki z oo oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Muszą go podpisać wszyscy uprawnieni do reprezentacji członkowie zarządu spółki. Właściwym sądem do przyjęcia pisma jest odpowiedni ze względu na siedzibę podmiotu sąd gospodarzy. Formularz można złożyć również przez Portal Dostępowo-Informacyjny KRS. 

Zawieszenie działalności spółki zoo jest bezpłatne. Opłacie nie podlega wniosek składany do KRS. Nie ma również konieczności dokonywania ogłoszenia o zawieszeniu spółki zoo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności spółka ma jeszcze obowiązek zawiadomienia o tym kroku naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Elektronicznie informacje na ten temat są przekazywane do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. 

Zawieszenie spółki z oo a wznowienie działalności 

Zawieszenie działalności spółki z oo jest zawsze dokonywane na określony czas. Po jego upływie albo w dowolnym czasie podmiot może wrócić do normalnego trybu. Do wznowienia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności spółki, którą podejmą wspólnicy bądź zarząd. W dokumencie należy wskazać datę powrotu do prowadzenia biznesu. Aby sfinalizować formalności, trzeba również wystąpić w tej sprawie na formularzu do sądu właściwego dla spółki. 

Likwidacja zawieszonej spółki z oo

Zawieszenie działalności spółki zoo jest często związane z problemami finansowymi podmiotu. Bardzo często ten okres jest przejściowy między pełną aktywnością gospodarczą a likwidacją. Z jednej strony podczas zawieszenia spółka z o.o. nie może prowadzić działalności gospodarczej. Z drugiej nie ponosi obowiązków publicznoprawnych i nie musi sporządzać sprawozdania finansowego za ten okres. 

W czasie zawieszenia spółki zoo podmiot może podejmować tylko czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jednocześnie może być pozywany analogicznie jak w przypadku, gdyby prowadził działalność normalnie. 

W czasie zawieszenia działalności spółki zoo możliwe jest jednak zadecydowanie o ostatecznym zakończeniu prowadzenia podmiotu. W czasie zawieszenia można podjąć uchwałę o likwidacji. W tym przypadku zakończenie działania podmiotu odbywa się na analogicznych zasadach, jak w odniesieniu do spółki, która nie została zawieszona. 

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas formalności i chcesz uzyskać poradę dotyczącą tego, jak zawiesić spółkę z oo, skontaktuj się z doświadczonymi specjalistami, którzy pomogą przejść przez proces i doradzą najlepsze w Twoim przypadku rozwiązania. 

Call Now Button