Podatek CIT 2023 – co to jest i ile wynosi?

Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się regularnie. Nie inaczej jest w przypadku podatku CIT. Sprawdź, kto jest zobowiązany do jego opłacania, jakie stawki obowiązują i na jakie zmiany w 2023 roku muszą się przygotować podatnicy. 

podatek cit

Co to jest podatek CIT? 

Podatek CIT jest podatkiem od dochodów, które osiągają osoby prawne. Przedmiotem opodatkowania jest dochód uzyskany przed przedsiębiorcę – czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, które poniesiono w danym roku kalendarzowym. Przychodami podatkowymi CIT są w szczególności pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe, a także otrzymane rzeczy, prawa bądź świadczenia (w tym zarówno nieodpłatne, jak i częściowo odpłatne). 

Przedsiębiorstwa mające siedzibę (bądź siedzibę zarządu) na terenie Polski, są zobowiązane do płacenia podatku CIT od wszystkich uzyskanych dochodów bez względu na miejsce, w którym zostały osiągnięte. Jeśli dane przedsiębiorstwo ma siedzibę poza terytorium kraju, obowiązek podatkowy w zakresie CIT dotyczy tylko tych dochodów, które są osiągane w Polsce. 

Kto płaci podatek CIT? 

Podatek CIT płacą osoby prawne, w tym m.in. spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne), fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie. Do jego uiszczania są również zobowiązane spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (np. wspólnoty mieszkaniowe). Pod podatek CIT podlegają też spółki jawne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe przy spełnieniu dodatkowych warunków (m.in. siedziba lub zarząd w Polsce), a także podatkowe grupy kapitałowe. 

Podatek CIT – ile wynosi?

Aktualnie stawka podatku CIT wynosi standardowo 19% albo 9% podstawy opodatkowania przy spełnieniu określonych kryteriów. Niższa wartość dotyczy opodatkowania przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (w pierwszym roku podatkowym) oraz małych podatników. 

Mali podatnicy to przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) oraz przychody inne niż z zysków kapitałowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty po 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP odpowiednio na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego oraz na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Nie ma możliwości stosowania stawki podatku CIT 9% w przypadku przedsiębiorstw, które powstały przez restrukturyzację, przekształcenie osoby fizycznej albo spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności oraz gdy do firmy wniesiono przedsiębiorstwo o wartości powyżej 10 000 euro. 

Podatek minimalny CIT – dla kogo? 

Podatek minimalny został wprowadzony w związku z Polskim Ładem od stycznia 2022 roku. Eksperci od początku wskazywali, że regulacje w tym zakresie są niedopracowane. Celem ich wprowadzenia było opodatkowanie podatników, którzy decydowali się na optymalizację swoich zobowiązań poprzez generowanie straty z działalności albo wykazanie minimalnego dochodu. 

Polski Ład 3.0 wiąże się z zawieszeniem stosowania podatku minimalnego aż do 31 grudnia 2023 roku oraz szeregiem zmian w jego konstrukcji. 

Podatek CIT 2023 – zmiany 

Zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu 3.0 nie ominą również innych regulacji dotyczących podatku CIT. Część przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku. Oprócz modyfikacji w zakresie stosowania zapisów o minimalnym podatku dochodowym planowane jest również m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, czyli kosztach poniesionych przez spółkę będącą podatnikiem w związku ze świadczeniem wykonanym przez wspólnika tej spółki albo podmiot powiązany. 

Dodatkowo nowelizacja zakłada zmiany w zakresie „transakcji rajowych”, podatku u źródła, estońskiego CIT oraz ulgi za złe długi. Nowe regulacje obejmą również Podatkowe Grupy Kapitałowe, zagraniczne spółki kontrolowane oraz podatek od przerzuconych dochodów. 

Call Now Button