CIT a CIT Estoński – jakie są różnice i który wybrać?

Przedsiębiorcy od 2021 roku mogą wybierać nową formę opodatkowania. Estoński CIT wyróżnia atrakcyjne obliczanie należnego podatku dla udziałowców i wspólników. Kolejne wersje Polskiego Ładu regularnie modyfikują zasady w tym zakresie. Sprawdź, czym różni się Estoński CIT od zwykłego i który lepiej wybrać. 

cit estoński

Estoński CIT – co to? 

Estoński CIT jest kluczowy z punktu widzenia wspólników. Umożliwia obniżenie podatku od wypłacanych dywidend. Obowiązuje od 2021 roku i jest nazywany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Został stworzony, aby promować inwestycje i minimalizować formalności podczas rozliczania podatków. 

W przypadku małych podatników i podmiotów rozpoczynających działalność stawka CITu estońskiego wynosi 20%. W odniesieniu do większych przedsiębiorstw to z kolei 25%. Jako podstawa opodatkowania brane są pod uwagę jedynie wypracowane przez spółkę zyski, w tym bezzwrotne pożyczki czy wypłacone dywidendy. 

Kto może skorzystać z estońskiego CITu? 

Z opodatkowania estońskim CITem mogą skorzystać jedynie określeni przedsiębiorcy. Kluczowe, aby spełniali łącznie wymienione w art. 28j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych warunki. 

To przede wszystkim wymóg zatrudniania co najmniej 3 osób, działanie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, posiadania jako wspólników jedynie osób fizycznych, nieposiadanie udziałów w innych podmiotach oraz uzyskiwanie ponad 50% przychodów z działalności operacyjnej. 

CIT estoński a zwykły podatek CIT

Podatnicy, którzy rozliczają się tradycyjnie, w przypadku statusu małego podatnika oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą płacą podatek CIT w stawce 9%. Na tym jednak nie kończą się obciążenia związane z podatkami. Wspólnicy muszą również odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanego zysku. Całkowite obciążenie w takim wypadku wyniesie 26,29%. To znacznie więcej niż w przypadku estońskiego CITu. 

Jeszcze większe oszczędności zanotują podatnicy, którzy nie mają preferencyjnego statusu. W ich przypadku opodatkowanie zwykłym CITem wyniesie nawet 34,39%. 

Jak przejść na CIT estoński? 

Jeśli chcesz przejść na estoński CIT, musisz złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do tej pory miałeś na to czas do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego. 

Jeśli decydowałeś się na zmianę w późniejszym okresie, procedura była bardziej skomplikowana. W pierwszej kolejności trzeba rozliczyć CIT za minione miesiące na dotychczasowych zasadach. Do tego niezbędne będzie zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. 

CIT estoński 2023 do kiedy zgłoszenie? 

Estoński CIT w 2023 roku obejmie szereg zmian. Oprócz modyfikacji regulacji dotyczących ukrytej dywidendy, zmieni się również procedura w zakresie powiadamiania urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania. Od stycznia 2023 roku podatnik będzie mógł powiadomić organ skarbowy do końca pierwszego roku podatkowego, w którym jako obowiązującą go formę opodatkowania wybierze właśnie estoński CIT. 

Który podatek wybrać – CIT zwykły czy CIT estoński? 

Trudno jednoznacznie wskazać, która forma opodatkowania jest lepsza – podatkiem CIT klasycznym czy estońskim. Z punktu widzenia wspólników największą zaletą jest opodatkowanie ich dywidend niższą niż klasycznie stawką podatku. Bardzo istotny jest również moment opodatkowania – podatek zostanie naliczony, gdy spółka dokona wypłaty zysku. Jeśli przeznaczy go na inwestycje czy pozostawi w kasie, obowiązek podatkowy nie powstanie. 

Jednocześnie należy pamiętać o wprowadzanych i regularnie modyfikowanych przez kolejne wersje Polskiego Ładu regulacjach dotyczących ukrytej dywidendy. W ten sposób regularnie wyłączane są kolejne wydatki firmowe, które obniżają podstawę opodatkowania, a mogą być uznane właśnie za ukrytą dywidendę. 

Call Now Button