Deklaracja podatkowa – czy warto zlecić ją kancelarii rachunkowej?

Sporządzenie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego podatnika. Częste zmiany w przepisach sprawiają, że osoby bez doświadczenia w branży mogą mieć problemu z jej prawidłowym złożeniem. Czy warto zlecić przygotowanie deklaracji podatkowej kancelarii rachunkowej? 

baner

Co to jest deklaracja podatkowa? 

Deklaracja podatkowa to deklaracja, którą trzeba składać na potrzeby podatkowych rozliczeń. W zakres pojęcia można wliczyć również wszelkie zeznania, zestawienia, wykazy, informacje czy sprawozdania, które na podstawie przepisów podatkowych muszą składać podatnicy. 

Niektóre deklaracje można składać przez serwis online e-Urząd Skarbowy. W tym przypadku nie ma potrzeby opatrywania ich tradycyjnym podpisem ani pieczęcią. 

Najpopularniejsze deklaracje podatkowe dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). 

Deklaracja podatkowa PIT – kto musi ją złożyć? 

Deklarację PIT składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku uzyskały jakiekolwiek przychody opodatkowane na gruncie ustawy o PIT. Nie ma przy tym znaczenia, jaka jest kwota przychodu i koszty z nim związane – liczy się sam fakt jego uzyskania. W przypadku, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w zakresie niektórych dochodów, w zeznaniu rocznym deklaruje tylko te opodatkowane. 

Deklarację PIT składają osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zwolnione z tego obowiązku są te osoby, które uzyskały przychody zwolnione z opodatkowania. Szczegółową listę zwolnień określa art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Polskie prawo podatkowe przewiduje kilka rodzajów deklaracji PIT. 

Deklaracja PIT 37 

Deklaracja PIT 37 jest przeznaczona do rozliczenia dochodów uzyskanych z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenie i o dzieło. Korzystają z niej również emeryci, którzy chcą odliczyć ulgi podatkowe. 

Deklaracja PIT 28

Z wykorzystaniem deklaracji PIT 28 rozliczysz dochody z najmu prywatnego rozliczane na podstawie ryczałtu albo działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

Deklaracja PIT 36

Deklarację PIT 36 wypełniają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do obliczania zaliczek na podatek dochodowy i ich przekazania samodzielnie na rachunek urzędu skarbowego. To np. osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. 

Deklaracja PIT 11

Deklaracja PIT 11 stanowi informację w przedmiocie dochodów oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Wypełnia go płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – czyli np. pracodawca – i przekazuje podatnikowi oraz do urzędu skarbowego. 

Deklaracja PIT 2 

PIT 2 to z kolei oświadczenie składane przez pracownika do pracodawcy, które służy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek PIT. 

Do kiedy deklaracja podatkowa 2022? 

Przepisy Nowego Ładu ujednoliciły zasady w zakresie terminów składania deklaracji PIT. Od 2023 roku wszystkie dokumenty (w tym PIT 28) należy złożyć do urzędu skarbowego do końca kwietnia. Deklarację podatkową za 2022 rok – ze względu na fakt, że 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, a 1 maja wypada święto państwowe – należy złożyć do 2 maja 2023 roku. 

Czy warto skorzystać z usług kancelarii rachunkowej w zakresie sporządzenia deklaracji podatkowej? 

Biura rachunkowe zajmują się nie tylko usługami z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac. Specjaliści mogą również przejąć na siebie sporządzenie odpowiedniej deklaracji podatkowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarczą czy np. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

Dzięki pomocy biura rachunkowego masz pewność, że Twoja deklaracja podatkowa zostanie sporządzona bezbłędnie, a wszystkie możliwości ulg i odliczeń wykorzystane. W ten sposób unikniesz konieczności wprowadzania poprawek, a także unikniesz kar. Pomoc biura rachunkowego w zakresie sporządzenia deklaracji podatkowej to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą tracić czasu na formalności i nie mają doświadczenia w praktyce stosowania prawa podatkowego. 

Call Now Button