Zakładanie spółek z o.o.

Załóż spółkę bez wychodzenia z domu

Nasza Kancelaria zajmuje się zakładaniem spółek z o.o. oraz prowadzeniem ich księgowości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Teraz zakładamy
Twoją spółkę

ikona check Założysz spółkę z ekspertem w tej dziedzinie
ikona check Proces zakładania spółki potrwa około 1 godzinę
ikona check Będziemy Cię reprezentować przed urzędami
ikona check Starannie dopełnimy wszystkich formalności
ikona check Zadbamy o poufność i ochronę danych Twojej spółki
ikona check Skorzysta z usługi, którą poleca 100% naszych klientów


149 PLN

Później prowadzimy
pełną księgowość Twojej spółki

ikona check Otrzymasz osobistego Księgowego
ikona check Otrzymasz od nas program do wystawiania faktur
ikona check Wszystkie dokumenty możesz przesyłać do nas ON-LINE
ikona check Prześlesz faktury robiąc im zdjęcia
ikona check Poprowadzimy Twoje kadry i płace
ikona check Obsługa w 100% on-line


od 600 PLN

Rejestracja spółki z o.o. online – niezbędne dokumenty

Wydaje Ci się, że założenie spółki prawa handlowego będzie się dla Ciebie wiązało z wieloma formalnościami? Wybierając rejestrację online, zyskujesz szereg uproszczeń. Wszystkie formalności załatwisz przez internet. Wystarczy, że Ty i pozostali wspólnicy będziecie dysponować Profilem Zaufanym, który można za darmo założyć za pośrednictwem strony internetowej pz.gov.pl, a także ustalicie nazwę oraz siedzibę spółki.

Ile trwa założenie spółki z o. o. online?

Założenie spółki przez internet z naszą pomocą jest proste i zajmie jedynie kilka chwil. Czas trwania procesu zależy między innymi od liczby wspólników. Po podpisaniu wniosku trafi on do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie zostanie rozpatrzony. Wpis spółki następuje zazwyczaj w przeciągu kilku dni. Podmiot powstaje w momencie umieszczenia w rejestrze.

Wybierając rejestrację spółki przez internet z naszą pomocą, zyskujesz pewność sprawnego wpisu podmiotu do KRS i zapewniasz sobie możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności.

zakładanie spółek kroki

Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?

Założenie spółki z o.o. przez Internet jest idealnym rozwiązaniem, dla osób które nie mają czasu na wizyty u Notariusza, są na początku swojej przygody z przedsiębiorczością i nie mają doświadczenia w pisaniu umów spółek. System S24 zaproponuje standardowy wzorzec umowy. Kolejną zaletą systemu S24 są niskie koszty założenia spółki z o.o. Umowa Spółki zawarta w formie aktu notarialnego jest dużym wydatkiem. Niestety ten wydatek nie jest kosztem podatkowym dla Spółki. Dobra wiadomość jest taka, że kolejna zmiana umowy spółki jest kosztem podatkowym i wtedy jest dla nas korzystna podatkowo. Możemy zawrzeć pierwszą Umowę Spółki – standardową – poprzez S24 jeżeli nadal mamy potrzebę odrębnego uregulowania wzajemnych relacji w umowie spółki, to idziemy do Notariusza aby dostosować ją do naszych potrzeb. Efekt będzie taki, że mamy szybko otwartą działalność gospodarczą której akt założycielski jest „szyty na miarę” a wydatek za zamianę umowy jest księgowany w koszty podatkowe spółki, tym samym płacimy niższe podatki. 

Założenie spółki z o.o. z pomocą profesjonalistów nie jest skomplikowane. Zapytamy Cię o wszystkie niezbędne dane konieczne do rejestracji spółki, m.in. nazwę i siedzibę spółki, opiszesz nam czym będziesz się zajmował, pomożemy dopasować nomenklaturę według Polskiej Klasyfikacji Działalność (PKD). Razem przejdziemy przez proces rejestracji spółki, krok po kroku. Pracując z nami masz pewność, że dokumenty zostaną sporządzone poprawnie. Dzięki temu wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rozpoczęcie działalności może nastąpić w nawet w ciągu 24 godzin.  

Jolanta Kobierowska - zakładanie spółek z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. S24 – dokumenty

Dokumenty rejestracyjne składamy do Sądu Rejonowego (Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że wniosek o wpis do rejestru – spółki, która ma umowę spółki w formie wzorca S24 – który nie został opłacony – nie wywołuje skutków prawnych.

Do wniosku złożymy następujące załączniki:


Ikona dokumentu

Dokument o powołaniu członków organów spółki, jeżeli nie ma tej informacji w umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego

Ikona ludzi

Oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników

Ikony wypunktowanej listy

Listę wspólników ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich

Ikona zbioru ludzi

Oświadczenie członków zarządu lub prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie

Ikona miejsca

Dane adresowe do doręczeń

Obowiązki nie kończą się w momencie, gdy spółka z o.o. zostanie wpisana do KRS

Warto pamiętać, że z chwilą dokonania wpisu do KRS zakończona zostaje jedynie pewien etap procesu rejestracji spółki z o.o.

Jeżeli na etapie procedury zawiązywania i rejestracji spółki z o.o. nie zostało złożone oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości, wtedy na etapie zakładania spółki w rejestrze przedsiębiorców zostanie umieszczona wzmianka, iż kapitał nie został pokryty. Oświadczenie powinno być złożone – nie później niż w terminie siedmiu dni – od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Po wniesieniu wkładów przez wspólników, składa się nowy wniosek, który zawiera oświadczenie wszystkich członków zarządu. Taki wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Dowód wpłaty należy dołączyć do oświadczenia. Po jego złożeniu, wzmianka o braku pokrycia kapitału zakładowego zostanie wykreślona z KRS przez Sąd – z urzędu. Nie można również zapomnieć o zobowiązaniach podatkowych, w tym zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka bez wezwania organu podatkowego powinna zapłacić podatek od otrzymanego kapitału zakładowego (podstawowego). W tym celu spółka musi złożyć deklarację PCC-3 oraz obliczyć i zapłacić 0,5% podatku. PCC należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.  W tym samym terminie należy zapłacić podatek.

Nowa Spółka otrzymuje automatycznie numer NIP i REGON, jednak konieczna jest aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym. Dane uzupełniające składa się na druku NIP-8. Druk składa się w Urzędzie Skarbowym pod który podlega Spółka. Obowiązku należy dopełnić w terminie 21 dni. Jeżeli Spółka ma zamiar stać się płatnikiem składek w ZUS – NIP-8 należy złożyć w ciągu 7 dni. Płatnikiem ZUS stajemy się z chwilą zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nowa spółka, po uzyskaniu wpisu do KRS, wciągu 7 dni zobowiązana jest zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych do CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Zobowiązane spółki, które nie dopełnią tego obowiązku podlegać będą karze pieniężnej w wysokości 1.000.000 zł.

Podpisywanie dokumentu

Podpisywanie dokumentów w S24

Obawiasz się, że podpisanie dokumentów w trakcie rejestracji spółki z o.o. przez Internet będzie skomplikowane? Niesłusznie!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisywana do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie złożonego wniosku oraz załączników. Wszystkie dokumentu muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub darmowym profilem zaufanym. Wniosek o rejestrację spółki podpisują wszyscy członkowie zarządu. Wniosek z załącznikami może również podpisać pełnomocnik – powołany specjalnie w tym celu. Dzięki rozwiązaniu unikasz konieczności sporządzania papierowych wersji dokumentów oraz wizyt w Sądzie, a cały proces założenia spółki z o.o. ulega znacznemu skróceniu.

Wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o rejestrację spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokumenty muszą zostać podpisane przez każdego wspólnika lub ich pełnomocnika. Obowiązkowe jest również oświadczenie czy wnioskodawca ma status cudzoziemca. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie dokonania wpisu w rejestrze.

Rejestracja spółki z o. o. – koszt

Jeżeli już wiemy, że spółka z o. o. jest dla nas najlepszą formą prawną. Analizujemy koszty rejestracji i bariery wejścia. Kiedyś kapitał założycielski sp. z o.o. wynosił 50.000 PLN teraz minimalna kwota kapitału podstawowego wynosi 5.000 PLN. System S24 również przyczynia się do większej dostępności tej formy prawnej, jest szybszy i tańszy. W przypadku umowy spółki zawartej u notariusza opłata za wpis sądowy wynosi 500 zł oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przygotowanie umowy spółki u Prawnika to koszt Mecenasa oraz Notariusza łącznie ok 3.000-5.000 zł. Jeżeli umowę spółki mamy zawartą poprzez system S24 opłata sądowa od wniosku za wpis do KRS wynosi 250 zł, za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata wynosi 100 zł. Przygotowanie standardowej umowy spółki jest bezpłatne.

Zakładanie spółki z o.o. przez Internet jest wygodne, korzystne podatkowo i tańsze, brak konieczności zachowania formy aktu notarialnego umożliwia uniknięcie dodatkowych kosztów, w tym w zakresie taksy notarialnej.

ikona ręki i dolara
Call Now Button