Zakładanie spółek zoo Warszawa

Myślisz o założeniu spółki z o.o., ale nie wiesz, jak przeprowadzić formalności? Do wyboru masz kilka możliwości. Sprawdź, w jakiej formie można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i dowiedz się, jak uzyskać pomoc w przejściu przez proces. 

Założenie spółki z o.o. – tradycyjnie czy przez internet?

Pierwszym etapem procesu zakładania spółki z o.o. jest zawarcie umowy. Dokument może mieć formę aktu notarialnego. W takim wypadku konieczna jest wizyta w kancelarii notarialnej i uiszczenie kosztów taksy notarialnej oraz ewentualnych wypisów. Zmiany w takiej umowie wymagają zachowania formy aktu notarialnego. 

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można również zawrzeć bez pomocy notariusza, wykorzystując system S24. To znaczne uproszczenie procedury założenia podmiotu. Wszelkie informacje istotne dla procesu są przesyłane na indywidualne konto. Podczas rejestracji korzysta się z gotowego formularza. W systemie trzeba podać informacje takie jak m.in. lista wspólników, przedmiot działalności, informację o liczbie udziałów czy określenie sposobu reprezentacji podmiotu. Dokumenty są podpisywane przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 

Zawarcie umowy spółki z o.o. przez internet to szereg zalet. Procedura jest sprawna i nie wymaga osobistego stawiennictwa w kancelarii notarialnej. Dodatkową zaletą są niskie koszty rejestracji. 

Obowiązki w związku z założeniem spółki z o.o. 

Umowa spółki z o.o. powinna określać firmę i siedzibę podmiotu, jego przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie liczby udziałów przypadających na jednego wspólnika, czas trwania spółki oraz liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Po jej zawarciu powstaje spółka w organizacji, która może być podmiotem prawa, ale nie jest jeszcze właściwą spółką z o.o. 

Po zawarciu umowy spółki z o.o. wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego, a także powołać zarząd. Od chwili podpisania dokumentu założycielskiego wspólnicy mają 6 miesięcy na rejestrację podmiotu w KRS. Wniosek należy złożyć na właściwym formularzu i dołączyć do niego umowę spółki, listę wspólników, oświadczenie o wniesieniu wkładów, dowód powołania członków organów oraz dowody uiszczenia niezbędnych opłat. 

Po zakończeniu podstawowych procedur należy jeszcze dopełnić formalności w ZUS, GUS i US. Po rejestracji należy wypełnić formularz NIP-8, za którego pośrednictwem przekazuje się do urzędu skarbowego dane związane z numerami rachunków bankowych, przewidywaną liczbą pracowników, miejscem prowadzenia działalności czy szczegółowymi danymi kontaktowymi. Termin na ich wskazanie to 7 dni (ZUS) i 21 dni (GUS i US) od dnia rejestracji podmiotu w KRS. 

Zakładanie spółek zoo Warszawa – zakres usługi 

Jeśli nie chcesz zajmować się zakładaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na własną rękę, powierz to zadanie specjalistom. W ten sposób oszczędzisz czas i pieniądze, a także zyskasz pewność, że wszystkie niezbędne formalności zostaną załatwione poprawnie. Jakie korzyści niesie zakładanie spółek zoo Warszawa? 

To przede wszystkim profesjonalna pomoc na każdym etapie procesu. Dzięki współpracy możesz liczyć nie tylko na przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji, ale również wsparcie i doradztwo podczas przygotowania umowy spółki i wyboru kodów PKD. Proces rejestracji spółki z o.o. będzie monitorowany. Zadbamy również o dopełnienie pozostałych obowiązków związanych z powołaniem nowego podmiotu. Z pomocą profesjonalistów unikniesz błędów, które mogą znacznie przedłużyć proces, doprowadzając do zwrotu wniosku czy wezwania do uzupełnienia braków. 

Dzięki założeniu spółki z o.o. z wykorzystaniem systemu S24 oszczędzisz czas i pieniądze. Rejestracja może odbyć się już w ciągu 1-2 dni. Wybierając ten sposób, wizyta w kancelarii notarialnej nie będzie potrzebna. Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem systemu S24 to również niższe koszty sądowe (250 zamiast 500 złotych). 

Call Now Button