Zakładanie spółek zoo Wrocław

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Jeśli chcesz rozpocząć prowadzenie biznesu w ramach spółki z o.o., sprawdź, jak najlepiej przeprowadzić proces założenia podmiotu. 

Zakładanie spółek z o.o. – możliwości 

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga spisania umowy spółki. Jedną z możliwości jest udanie się do notariusza i zachowanie formy aktu notarialnego. Taki tryb działania wymaga zarezerwowania czasu i poniesienia kosztów. Od pewnego czasu ciekawą alternatywą jest zawarcie umowy spółki z o.o. online z wykorzystaniem systemu S24. 

Założenie spółki z o.o. przez internet polega na wypełnieniu gotowego wzoru. W systemie S24 znajdziesz również inne dokumenty, które będą potrzebne w toku funkcjonowania podmiotu. 

Zakładanie spółek z o.o. przez system S24 umożliwia dopełnienie wszystkich formalności przez internet, bez wychodzenia z domu. Proces jest sprawny, a jego koszty niższe – oszczędzasz na taksie notarialnej. Dodatkowo możesz skorzystać z niższej opłaty sądowej – 250 zamiast 500 złotych.   

Dokumenty potrzebne do założenia spółki z o.o. 

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędna będzie umowa spółki.  

Umowa spółki z o.o. musi określać przede wszystkim firmę i siedzibę podmiotu, przedmiot jego działalności, wysokość kapitału zakładowego, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony) postanowienie, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, a także liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. 

Od dnia jej podpisania wspólnicy muszą w ciągu 6 miesięcy uzyskać wpis do KRS. Do wniosku należy dołączyć umowę spółki, listę wspólników, dowód powołania członków organów spółki, oświadczenie w przedmiocie wniesienia wkładów przez wszystkich wspólników oraz dowody uiszczenia wpłaty za złożenie wniosku i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Jak najlepiej założyć spółkę z o.o.? 

Proces założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się skomplikowany. Jeśli nie chcesz tracić czasu na załatwianie formalności na własną rękę, powierz to zadanie specjalistom. 

Zakładanie spółek z o.o. Wrocław to same korzyści. Doradzimy, jak przeprowadzić proces krok po kroku. Wytłumaczymy, jakie dokumenty musisz dostarczyć i zadbamy o poprawne złożenie wniosku. Dzięki naszej pomocy będziesz mieć możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności bardzo szybko, unikając wizyty u notariusza i ograniczając koszty. 

Formalności po założeniu spółki z o.o. 

Po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego należy zadbać o zakończenie formalności. Konieczne jest założenie rachunku bankowego dla nowego podmiotu, który będzie służył m.in. do opłacania podatków. Dodatkowo po zarejestrowaniu trzeba złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału początkowego, deklarację PCC-3, zgłoszenie NIP-8 oraz formularz VAT-R. 

Należy również pamiętać o rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w spółce z o.o. Umieszcza się w nim dane osób, które sprawują bezpośrednią albo pośrednią kontrolę nad spółką. Wpis może być dokonany elektronicznie. 

Założenie spółki z o.o. – koszty 

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz wnieść wkład początkowy w minimalnej wysokości 5000 złotych. To nie jedyne koszty. 

Samo ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych. Do tego dochodzi wpis do KRS (250 zł w przypadku skorzystania z systemu S24 oraz 500 zł w razie wyboru formy tradycyjnej) oraz podatek PCC (23 zł w przypadku kapitału początkowego w kwocie 5000 złotych). 

Koszty założenia spółki z o.o. można ograniczyć, zakładając podmiot za pośrednictwem systemu S24. Minimalna wysokość opłaty z tytułu taksy notarialnej w przypadku wyboru formy tradycyjnej to 160 złotych. Wysokość opłaty rośnie wraz ze wzrostem kapitału początkowego. Do tego należy doliczyć koszty odpisów i innych niezbędnych dokumentów. 

Call Now Button