Spółka z o.o. – wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wiąże się z nią szereg korzyści, jednak nie jest również wolna od wad. Z tego powodu przed podjęciem decyzji o założeniu takiego podmiotu należy dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw. Sprawdź, jakie są wady i zalety spółki zoo.

wady i zalety spółki zoo baner

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego, której działanie regulują przede wszystkim przepisy kodeksu spółek handlowych. Podstawą funkcjonowania podmiotu jest zgromadzony kapitał. Mniej istotne jest z kolei osobiste zaangażowanie wspólników w działanie spółki, które jest charakterystyczne dla spółek osobowych. 

Spółka z o.o. wady i zalety przy zakładaniu 

Zalety spółki zoo przy zakładaniu podmiotu dotyczą przede wszystkim wysokości kapitału zakładowego, który jest określony minimalnie na stosunkowo niskim poziomie – 5000 złotych. Dla osób otwierających przedsiębiorstwo kwota nie stanowi zazwyczaj znacznego obciążenia. Mimo że rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga zgromadzenia żadnego kapitału, to spółka z o.o. wypada bardzo korzystnie w porównaniu np. do wymogów dotyczących założenia spółki akcyjnej. 

Proces otwarcia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednak mocno sformalizowany, co stanowi istotną wadę. Oprócz wymogów w zakresie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (które można w niektórych przypadkach obejść, rejestrując spółkę przez internet), konieczne jest również zapłacenie podatku PCC, uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowanie podmiotu jako płatnika VAT, złożenie deklaracji do urzędu skarbowego czy otwarcie rachunku bankowego. Z tego powodu proces założenia spółki z o.o. może się okazać czasochłonny. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wady i zalety w zakresie działalności 

Warto również wspomnieć, jakie są wady i zalety spółki zoo po rozpoczęciu działalności. 

Okolicznością, która najczęściej przekonuje do założenia takiego podmiotu, jest ograniczona odpowiedzialność za jego zobowiązania. Wspólnicy ponoszą ją tylko do wysokości wniesionego wkładu. Nie ma z kolei mowy o odpowiedzialności majątkiem osobistym, co jest podstawową wadą prowadzenia przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli pomysł na biznes okaże się nietrafiony, stracisz tylko to, co włożyłeś do spółki. 

Podstawową wadą spółki z o.o. jest z kolei podwójne opodatkowanie. Oprócz obowiązku zapłaty podatku od osób prawnych w wysokości 19% konieczne jest również uiszczenie daniny od podziału zysku. W przypadku niektórych spółek problem może być zminimalizowany dzięki możliwości zastosowania preferencyjnej stawki CIT (9%), która obowiązuje małych (kryterium limitu przychodów) i nowych podatników (w pierwszym roku podatkowym). 

Spółka zoo korzyści co do formy opodatkowania

W spółce z o.o. trzeba prowadzić pełną księgowość. Mimo że dla części osób może to być wadą ze względu na potrzebę skrupulatności i posiadania wiedzy, to takie rozwiązanie może ułatwić podejmowanie kroków biznesowych. Pełna księgowość pomoże zwiększyć przychody i usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Spółki z o.o. obowiązki w tym zakresie bardzo często przekazują doświadczonym księgowym i biurom rachunkowym. 

Spółka zoo zalety w zakresie ZUS  

Dla wielu osób, które zastanawiają się nad otworzeniem własnego biznesu, zaletą prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się okazać możliwość uniknięcia płatności za ZUS w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest prowadzone ze wspólnikiem. 

Wszystko dlatego, że pomioty, które są zobowiązanie do uiszczania składek, są enumeratywnie wymienione w ustawie, a w katalogu nie ma osób prawnych. Należy jedynie pamiętać, że w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. jedynego wspólnika uważa się za pracownika pozostającego w stosunku pracy, którego obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Call Now Button