Przekształcenie spółki jawnej w z o.o.

Jeśli prowadzisz spółkę jawną, możesz ją przekształcić w spółkę zoo, o ile zostaną spełnione wymogi określone w przepisach. W tym przypadku – oprócz ogólnych zasad, które obowiązują podczas każdego przekształcenia – za procesem muszą się wypowiedzieć wszyscy wspólnicy. Dowiedz się, jak wygląda przekształcenie spółki jawnej w spółkę zoo oraz sprawdź, jakie są jego skutki. 

baner

Jak przebiega przekształcenie spółki jawnej w zoo? 

Przekształcenie spółki jawnej w zoo może się odbyć w trybie uproszczonym albo pełnym. Pierwsza możliwość jest zarezerwowana dla przypadków, w których wszyscy wspólnicy mają prawo prowadzenia spraw przedsiębiorstwa. 

W trybie pełnym pierwszym krokiem przekształcenia jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami. Następnie – najpóźniej na miesiąc przed datą podjęcia uchwały – trzeba zawiadomić wspólników o planach podjęcia uchwały o przekształceniu oraz umożliwić im wgląd do dokumentów. Gdy formalności zostaną dopełnione, można podjąć uchwałę o przekształceniu, która musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W ten sposób zostaje zawarta umowa spółki. Zmianę należy też zgłosić do KRS. 

Tryb uproszczony nie wymaga z kolei sporządzania planu przekształcenia ani zawiadamiania wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Dodatkowo nie trzeba dopełniać procedur związanych z umożliwianiem wspólnikom wglądu do dokumentów spółki. Wystarczy sporządzić projekt uchwały o przekształceniu i umowy spółki, sprawozdanie finansowe i podjąć uchwałę o przekształceniu, a następnie zarejestrować przekształcenie w KRS. 

Zalety przekształcenia spółki jawnej w zoo

Podstawową zaletą przekształcenia spółki jawnej w zoo jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania podmiotu. O ile w przypadku spółki jawnej odpowiadają oni solidarnie z przedsiębiorstwem, to w razie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje odrębny majątek firmy. To nim podmiot odpowiada za swoje zobowiązania. Ewentualna odpowiedzialność jest dopuszczalna tylko pod pewnymi warunkami w przypadku członków zarządu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 

Jako korzyści wynikające z przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wskazuje się też często możliwość łatwiejszego pozyskania inwestorów, a także prawo zbycia udziałów. 

Przekształcenie spółki jawnej w zoo – koszty

Koszt przekształcenia spółki jawnej w zoo obejmuje przede wszystkim koszt wniosku o rejestrację przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego. To 500 złotych, do których należy doliczyć też 100 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zarejestrowaniu spółki niezbędne jest kolejne ogłoszenie o przekształceniu. Opłata w tym przypadku wynosi 350 złotych. 

Przekształcenie spółki jawnej w zoo generuje również koszty notarialne. Ich wysokość zależy od wkładów, które wspólnicy wnoszą do nowej spółki. 

Przekształcenie spółki jawnej w zoo – skutki podatkowe

Myśląc o przekształceniu spółki jawnej w zoo, nie można też zapominać o aspektach podatkowych takiej decyzji. 

Zyski spółki jawnej są opodatkowane co do zasady tylko raz. Jedynie niektóre spółki jawne są podatnikami CIT. Po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podmiot automatycznie stanie się podatnikiem CIT. Z tego powodu wypłata bieżących zysków może być dodatkowo opodatkowana. 

Przekształcenie spółki jawnej w zoo a sprawozdanie finansowe

Przy przekształcaniu spółki jawnej w zoo do planu przekształcenia trzeba dołączyć sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia. Ten wymóg obowiązuje zarówno w przypadku trybu pełnego, jak i uproszczonego. Sporządza się je na określony dzień w miesiącu, który poprzedza przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Jego celem jest rozliczenie finansów podmiotu i wykazanie jego sytuacji finansowej. 

Call Now Button