Koszty związane z założeniem i prowadzeniem spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jednej z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Osoby, które myślą o założeniu takiej spółki, obawiają się jednak wysokich kosztów jej utworzenia i prowadzenia. Dowiedz się, na jakie wydatki muszą przygotować się potencjalni wspólnicy. 

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. to majątek, który jest wnoszony do podmiotu przez osoby będące jej wspólnikami. Na tej podstawie wspólnicy nabywają udziały, których łączna suma jest równa wartości kapitału zakładowego spółki z o.o. Wkład do spółki z o.o. może być zarówno pieniężny, jak i niepieniężny.

grafika artykułu

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem, w którym co do zasady za zobowiązania odpowiada całym majątkiem ona sama jako osoba prawna. Na wspólnikach ciąży przede wszystkim ryzyko gospodarcze. Mimo to istnieją sytuacje, w których odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą również wspólnicy.

Call Now Button