Zmiana adresu spółki z o. o. krok po kroku

Utworzenie spółki z o.o. wymaga zebrania niezbędnych dokumentów i ustalenia szczegółów dotyczących działalności nowo powołanego podmiotu. W toku funkcjonowania spółki konieczna może się jednak okazać zmiana jej adresu. Jakich formalności trzeba dopełnić w tych okolicznościach? 

Siedziba a adres spółki z o.o. – to nie to samo 

Siedziba i adres spółki z o.o. nie są pojęciami tożsamymi. Pod kątem przepisów i prowadzenia działalności nie należy więc traktować ich zamiennie. 

Adres spółki z o.o. to dokładna lokalizacja budynku, w którym prowadzi ona swoją główną działalność (np. w którym swoje zadania wykonuje jej zarząd). Pojęcie obejmuje nie tylko miejscowość, w której podmiot jest zarejestrowany, ale również dokładną nazwę ulicy i numer budynku lub lokalu. Adresem będzie np. „ul. Konwaliowa 5, 81-037 Gdynia”. 

Siedzibą spółki określa się z kolei miejscowość, w której znajduje się ten budynek (np. Warszawa). Zmiana siedziby spółki dotyczy więc przeniesienia podmiotu do innego miasta. 

Kiedy trzeba zgłosić zmianę adresu spółki z o.o.? 

Zmiana adresu spółki w krs to bezwzględna konieczność. Taki obowiązek na członków zarządu nakładają przepisy prawa. Zmiana dochodzi do skutku nie z chwilą odbycia zgromadzenia, a dopiero z momentem zarejestrowania wpisu nowego adresu. Nie każda zmiana adresu spółki to jednak zmiana jej siedziby. 

W praktyce może dojść do sytuacji, w której spółka przenosi się jedynie np. do drugiej części miasta – innej dzielnicy, ale w tym samym mieście. W takiej sytuacji adres podmiotu zmieni się, a siedziba pozostanie bez zmian. 

Możliwy jest również oczywiście przypadek, w którym przeniesienie się do innej lokalizacji powoduje zmianę zarówno adresu, jak i siedziby. Zweryfikowanie tych okoliczności jest jednak niezbędne, ponieważ inne zasady obowiązują, gdy w grę wchodzi zmiana adresu spółki z o.o., a inne w przypadku zmiany siedziby. 

Zmiana adresu spółki z o.o. – procedura krok po kroku 

Zmiana adresu spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Taki akt powinien spełniać standardowe wymagania dla uchwał spółki z o.o., w tym np. zawierać tytuł i numer, dzień podjęcia uchwały czy wymienienie osób podejmujących uchwałę. Dodatkowo konieczne jest wskazanie starego i nowego adresu spółki z o.o. 

W odróżnieniu od zmiany siedziby spółki zmiana adresu nie powoduje konieczności zmiany umowy spółki. Formalności są więc w tym przypadku ograniczone. 

W celu zarejestrowania zmiany adresu spółki z o.o. należy wypełnić odpowiedni formularz dedykowany dla danego rodzaju spółki. 

Zmiana adresu spółki z oo jakie dokumenty 

Zmiana adresu spółki wymaga zebrania niezbędnych dokumentów. Do rejestracji informacji w tym zakresie konieczne jest przedłożenie oryginału uchwały o zmianie adresu spółki oraz dowodu uiszczenia opłaty. 

W procesie nie jest z kolei weryfikowane prawo spółki z o.o. do lokalu. Nie trzeba więc przedstawiać np. umowy najmu. 

Zmiana adresu spółki z o.o. online w systemie S24

Jeśli spółka z o.o. została założona online, zgłoszenia zmiany adresu dokonuje się przez system S24. Nie ma możliwości wyboru tradycyjnej wersji papierowej. W przypadku standardowego trybu należy wybrać Portal Rejestrów Sądowych. 

System S24 umożliwia wprowadzenie licznych zmian z zakresu kluczowych dla każdej spółki z o.o. danych. Za jego pośrednictwem da się zarejestrować np. zmianę adresu, siedziby, osób wchodzących w skład zarządu czy zmiany kodów PKD. 

Zmiana danych nie jest skomplikowana. Po zalogowaniu należy wybrać „wniosek o zmianę” i wskazać, jaki jest zakres informacji, których dotyczy zmiana. Po wypełnieniu dokumentu musi go podpisać zarząd zgodnie z reprezentacją. Możliwe jest upoważnienie do dokonania tych czynności radcy prawnego bądź adwokata. 

W przypadku systemu S24 należy pamiętać, że wszystkie załączniki składane elektronicznie muszą również zostać przesłane do sądu w oryginale. Termin na dokonanie tej formalności wynosi 3 dni. 

Call Now Button