Podatki w spółce z o.o.

Sposób opodatkowania to jeden z najważniejszych kryteriów podczas wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zmieniające się przepisy sprawiają, że trendy w zakresie wyboru konkretnych spółek regularnie się zmieniają. Jak na tym tle wypada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? 

Podatki w spółce z o.o. okładka

Jakie podatki płaci spółka z o.o.? 

Oczywiste jest, że spółka z o.o. opłaca podatek CIT. Przepisy dotyczące zasad działania spółki z o.o. sprawiają jednak, że również w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawia się problem podwójnego opodatkowania. 

Pierwsze obciążenie podatkowe dotyczy poziomu spółki. Podmiot odprowadza podatek od swojego dochodu. Mimo to po wypłacie na rzecz wspólników dywidendy środki podlegają opodatkowaniu po raz kolejny. 

Podatek dochodowy od spółki z o.o. przez dłuższy czas wynosił 19%. Biorąc pod uwagę, że kwota do wypłaty na rzecz wspólników była obniżana po raz kolejny, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była uważana za mało atrakcyjną pod kątem opodatkowania. Zmiany przepisów mogą jednak sprawić, że ta forma prowadzenia działalności gospodarczej stanie się chętniej wybierana przez przedsiębiorców. 

Korzyści związane z opodatkowaniem w spółce z o.o. 

Opodatkowanie spółki z o.o. może przynieść oszczędności, jeśli konkretny podmiot będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania podatkiem CIT w wysokości 9%. 

Warunki, jakie musi spełnić, to posiadanie statusu małego podatnika oraz nieprzekroczenie wartości przychodu w roku podatkowym w kwocie 2 000 000 euro (w wartości netto). Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który uzyskał w poprzednim roku wartość przychodu ze sprzedaży mniejszą bądź równą 2 000 000 euro (brutto). 

Kiedy spółka z o.o. nie może skorzystać z opodatkowania CIT stawką 9%?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Mimo spełnienia opisanych powyżej wymogów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT 9% w stosunku do dochodów z zysków kapitałowych. 

W praktyce mowa tu przede wszystkim o przychodach uzyskanych w ramach sprzedaży akcji oraz udziałów oraz ich umorzenia. W tym przypadku podmiot będzie zmuszony uiścić podatek według standardowej stawki 19%. 

Przekształcenie spółki a opodatkowanie 

Problematyczne będzie również osiągnięcie korzystnego opodatkowania w przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie w ramach przekształcenia spółki osobowej lub jednoosobowej działalności gospodarczej. W niekorzystnej sytuacji znajdą się też podmioty, w których spółka dokonała aportu przedsiębiorstwa lub składników majątkowych o wartości przekraczającej 10 000 euro. W przepisach ustalono, że takie podmioty nie będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki od razu. 

Należy jednak podkreślić, że nie tracą one prawa do rozliczania się na podstawie stawki 9% CIT w przyszłości (oczywiście, jeśli uda im się spełnić pozostałe warunki). Ograniczenie dotyczy tylko roku, w którym spółka z o.o. powstała oraz roku następnego. 

Spółka z o.o. – jak uniknąć podwójnego opodatkowania? 

W praktyce obrotu wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością szukają różnych rozwiązań, które pozwolą im zmniejszyć niekorzystne skutki podwójnego opodatkowania. Ostateczny wybór strategii działania w tym zakresie powinien zostać dokonany po przeprowadzeniu dokładnej analizy uwzględniającej cechy charakterystyczne danego podmiotu. 

Popularnie stosowane jest rozwiązanie, w którym tworzy się koszty dla spółki poprzez np. zatrudnienie wspólnika do świadczenia usług outsourcingowych. Wynagrodzenie z tego tytułu stanowi koszt, który obniża podstawę opodatkowania. W ten sposób wymiar podatku do zapłaty jest mniej dotkliwy. 

Innym rozwiązaniem jest licencjonowanie prawa do własności intelektualnej albo zatrudnienie wspólników jako członków zarządu. W drugim przypadku nieopodatkowane są m.in. diety na podróże służbowe. 

Na podstawie wszystkich przedstawionych informacji można stwierdzić, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być atrakcyjna podatkowo. W tym celu konieczne jest jednak podjęcie zaplanowanych działań, które uwzględnią zalety i wady określonych rozwiązań. 

Call Now Button