Koszty związane z założeniem i prowadzeniem spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jednej z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Osoby, które myślą o założeniu takiej spółki, obawiają się jednak wysokich kosztów jej utworzenia i prowadzenia. Dowiedz się, na jakie wydatki muszą przygotować się potencjalni wspólnicy. 

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.? 

Jeśli chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz zebrać odpowiedni kapitał zakładowy. Art. 154 § 1 KSH stanowi, że jego minimalna wartość to 5000 złotych. Na tym jednak wydatki się nie kończą. 

Na koszty założenia spółki z o.o. składają się również opłaty takie jak opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, koszt ogłoszenia w MSiG, podatek PCC oraz ewentualne koszty odpisów dokumentów. 

Koszty założenia spółki z o.o. są niższe w przypadku wykorzystania internetu   

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć za pośrednictwem internetu poprzez system S24. Nowe możliwości w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko ułatwienia organizacyjne i zmniejszenie papierologii. 

Koszty założenia spółki z o.o. w ten sposób są zdecydowanie niższe niż w przypadku wizyty u notariusza. Oszczędzić możesz przede wszystkim na taksie notarialnej, ale niższa będzie również opłata sądowa (250 złotych zamiast standardowych 500 złotych). 

Do założenia spółki w ten sposób wystarczy, że będziesz dysponować profilem zaufanym. Możesz również liczyć na pomoc specjalistów w przejściu procesu. 

Koszty prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Po dokonaniu wpisu do KRS wspólnicy są zmuszeni ponosić koszty prowadzenia spółki z o.o. Te dzielą się co do zasady na koszty działalności operacyjnej spółki oraz podatki i opłaty. 

O ile koszty związane z głównym przedmiotem działalności spółki trudno wycenić ogólnie, ponieważ są bezpośrednio związane z rodzajem prowadzonej działalności oraz wielkością podmiotu, to każdy potencjalny wspólnik powinien mieć świadomość, jakie obciążenia podatkowe będzie zmuszony ponosić. 

W przypadku spółki z o.o. do kosztów działalności, obok podatku CIT, należy również wliczyć podatek dochodowy. Podwójne opodatkowanie zmniejsza rzeczywisty zysk netto i powinno być brane pod uwagę przy wyborze formy działalności. Podatek dochodowy wspólnicy zapłacą jednak dopiero, gdy zdecydują się na wypłatę. Zobowiązanie może więc zostać odroczone w czasie. 

Ile kosztuje prowadzenie księgowości spółki z o.o.? 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymogi dotyczące prowadzenia księgowości są bardziej rygorystyczne niż na przykład w odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki z o.o. muszą prowadzić pełną księgowość. Co roku konieczne jest składanie zeznania podatkowego. Wydatki na usługi z zakresu rachunkowości mogą być znaczne, dlatego konieczne jest ich uwzględnienie w planach finansowych związanych z przedsięwzięciem. 

Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o. zależy przede wszystkim od wielkości podmiotu, liczby generowanych faktur oraz zatrudnianych pracowników. Wybieraj usługi doświadczonych biur rachunkowych, które zapewnią kompletność dokumentacji i pozwolą wspólnikom zapomnieć o martwieniu się o poprawność prowadzenia księgowości spółki z o.o. 

Koszty likwidacji spółki z o.o. 

Udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje spółka z o.o.?” wymaga przedstawienia również kosztów ewentualnego zakończenia działalności w tej formie. Likwidacja spółki z o.o. może być równie dużym obciążeniem, jak jej założenie i prowadzenie. 

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. należy zgłosić w sądzie rejestrowym. Koszty likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to przede wszystkim opłaty sądowe oraz za ogłoszenie w MSiG. Płatne jest również wezwanie wierzycieli do zglaszania swoich roszczeń. Wysokość opłaty zależy od ilości wykorzystanych znaków. 

Do tych kosztów należy również doliczyć ewentualne koszty obsługi prawnej oraz księgowej procesu likwidacji.