Koszty związane z założeniem i prowadzeniem spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jednej z najchętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Osoby, które myślą o założeniu takiej spółki, obawiają się jednak wysokich kosztów jej utworzenia i prowadzenia. Dowiedz się, na jakie wydatki muszą przygotować się potencjalni wspólnicy. 

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.? 

Jeśli chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz zebrać odpowiedni kapitał zakładowy. Art. 154 § 1 KSH stanowi, że jego minimalna wartość to 5000 złotych. Na tym jednak wydatki się nie kończą. 

Na koszty założenia spółki z o.o. składają się również opłaty takie jak opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, koszt ogłoszenia w MSiG, podatek PCC oraz ewentualne koszty odpisów dokumentów. 

Koszty założenia spółki z o.o. są niższe w przypadku wykorzystania internetu   

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć za pośrednictwem internetu poprzez system S24. Nowe możliwości w zakresie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko ułatwienia organizacyjne i zmniejszenie papierologii. 

Koszty założenia spółki z o.o. w ten sposób są zdecydowanie niższe niż w przypadku wizyty u notariusza. Oszczędzić możesz przede wszystkim na taksie notarialnej, ale niższa będzie również opłata sądowa (250 złotych zamiast standardowych 500 złotych). 

Do założenia spółki w ten sposób wystarczy, że będziesz dysponować profilem zaufanym. Możesz również liczyć na pomoc specjalistów w przejściu procesu. 

Koszty prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Po dokonaniu wpisu do KRS wspólnicy są zmuszeni ponosić koszty prowadzenia spółki z o.o. Te dzielą się co do zasady na koszty działalności operacyjnej spółki oraz podatki i opłaty. 

O ile koszty związane z głównym przedmiotem działalności spółki trudno wycenić ogólnie, ponieważ są bezpośrednio związane z rodzajem prowadzonej działalności oraz wielkością podmiotu, to każdy potencjalny wspólnik powinien mieć świadomość, jakie obciążenia podatkowe będzie zmuszony ponosić. 

W przypadku spółki z o.o. do kosztów działalności, obok podatku CIT, należy również wliczyć podatek dochodowy. Podwójne opodatkowanie zmniejsza rzeczywisty zysk netto i powinno być brane pod uwagę przy wyborze formy działalności. Podatek dochodowy wspólnicy zapłacą jednak dopiero, gdy zdecydują się na wypłatę. Zobowiązanie może więc zostać odroczone w czasie. 

Ile kosztuje prowadzenie księgowości spółki z o.o.? 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymogi dotyczące prowadzenia księgowości są bardziej rygorystyczne niż na przykład w odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki z o.o. muszą prowadzić pełną księgowość. Co roku konieczne jest składanie zeznania podatkowego. Wydatki na usługi z zakresu rachunkowości mogą być znaczne, dlatego konieczne jest ich uwzględnienie w planach finansowych związanych z przedsięwzięciem. 

Koszt prowadzenia księgowości spółki z o.o. zależy przede wszystkim od wielkości podmiotu, liczby generowanych faktur oraz zatrudnianych pracowników. Wybieraj usługi doświadczonych biur rachunkowych, które zapewnią kompletność dokumentacji i pozwolą wspólnikom zapomnieć o martwieniu się o poprawność prowadzenia księgowości spółki z o.o. 

Koszty likwidacji spółki z o.o. 

Udzielenie pełnej odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje spółka z o.o.?” wymaga przedstawienia również kosztów ewentualnego zakończenia działalności w tej formie. Likwidacja spółki z o.o. może być równie dużym obciążeniem, jak jej założenie i prowadzenie. 

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. należy zgłosić w sądzie rejestrowym. Koszty likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to przede wszystkim opłaty sądowe oraz za ogłoszenie w MSiG. Płatne jest również wezwanie wierzycieli do zglaszania swoich roszczeń. Wysokość opłaty zależy od ilości wykorzystanych znaków. 

Do tych kosztów należy również doliczyć ewentualne koszty obsługi prawnej oraz księgowej procesu likwidacji. 

Call Now Button